Arbetskonference

Skriven av Mikaela Klang

 

arbkonf

Arbetskonference på Herhne med styrelse och arbetsgrupper. Inspirationen flödar!