Svenska ungdomar i Pakistan.

Skriven av Mikaela Klang

   pak1

Via ungdomsutbytet mellan Sverige och BLLFS organisationerna är nu sex svenska ungdomar på besök i Pakistan. Vi får komma nära BLLFS arbete och se kampen mot slaveri på nära håll. Bilderna från besök på sycentra där kvinnor förutom att lära sig ett hantverk även får kunskap om sina rättigheter. En viktig mötesplats!

pak2