Ta ställning!

Skriven av Lina Klang

Under dagen har vi frågat människor som passerat våran monter på bok och biblioteksmässan om de har koll på vad deras pensionspengar gör just nu. Ytterst få har varit medvetna om att våra gemensama pensionspengar investerars i företag som bryter mot de mänskliga rättigheterna och inte tar hänsyn till miljön. Vi vill göra skillnad och det kan vi göra, om vi gör det tillsammans. Se till att AP-fonderna prioriterar mänskliga rättigheter och miljön genom att gå in på www.schysstapensioner.nu/ta-stallning/ 
Där och i det senaste nyhetsbrevet kan ni finna mer information om schyssta pensioner.