Iqbaldagen 2020

Skriven av BLLF

I år skulle den 25:e Iqbaldagen ha firats, men det blev annorlunda på grund av pandemin.

Iqbaldagen 2019 Muki 02

Det var en mindre grupp som hedrade minnet av Iqbal genom att lägga en bukett blommor vid minnesstenen, som Lidköpings kommun satt upp.

Iqbaldagen 2019 Muki 04