Kvinnonätverk.

Skriven av Edwin Fondén

I vårt kvinnonätverk samlas kvinnor i alla åldrar för att diskutera gemensamma utmaningar.

På så sätt har också det kvinnliga deltagandet och ledarskapet i organisationen stärkts. BLLF Societies* har förtjänat folkets förtroende - här kan kvinnor vara trygga!

*BLLF Societies är vår partnerorganisation i Pakistan.

Kvinnonätverk.jpg