IT-kurser.

Skriven av Edwin Fondén

På våra IT-kurser får inte deltagarna bara lära sig om datorer, utan också om barns rättigher. Här ser ni en bild från Edwins besök i Mirpur Khas.