Korruption i Pakistan?

Obekräftade tidningsuppgifter anklagar en organisation med namnet BLLF Pakistan för korruption. De har fått en stor donation från USA och enligt artikeln har de ej kunnat redovisa hur medlen använts.

Hur tillförlitliga dessa uppgifter är har vi av naturliga skäl ingen möjlighet att bedöma. Ryktesspridning i syfte att misskreditera är vanligt i Pakistan. Då organisationen som anklagas använder samma namn som BLLF Sweden och våra tre partnerorganisationer i Pakistan inser vi risken att vår viktiga verksamhet oförskyllt kan bli ifrågasatt. Vi vill därför framhålla följande:
Vi känner till organisationen ”BLLF Pakistan” i Punjabprovinsen, men varken vi eller någon av våra pakistanska partners har något samarbete med BLLF Pakistan. Vi verkar oberoende av varandra och har därmed ingen insyn i deras verksamhet. 
 BLLF Sweden samarbetar med de tre BLLF Society organisationerna i Sindh, Balochistan och i Mardan i KPK. Vi känner våra pakistanska partners väl efter ett 20-årigt samarbete i flera av Sida och Forum Syd stödda projekt i kampen mot slaveri och för barns rätt till utbildning. 
Vi har under åren nära följt hur medel i våra projektet använts, genom en rutin av täta uppföljningar av såväl verksamhet som ekonomi. Vi har årligen upphandlat och genomfört oberoende professionell revision. En sådan är nyligen avslutad och en oberoende utvärdering av senaste projektperioden ska inledas inom kort. Dessutom gör projektansvariga personliga besök i Pakistan varje år. 
Vår policy att korruption inte accepteras är glasklar för alla och tillsammans med våra pakistanska vänner har vi tagit fram och implementerar just nu ett policymanual (SOP) för att kvalitetssäkra alltifrån beslutsfunktioner till personalpolitik, detaljerade rutiner för dokumentation, ekonomi, bokförings och övriga verksamhetsfrågor.
Vår egen organisation BLLF Sweden granskas bl.a.av Svensk Insamlingskontroll. Forum Syd väljer varje år att utvärdera några av de organisationer man förmedlar pengar till. I en sådan utvärdering gjord av PwC, fick BLLF Sweden mycket högt betyg för vårt sätt att genomföra och redovisa våra projekt.

BLLF Sweden
Cecilia Karlsson, ordförande

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara