Möte med Hazrat Umar och Tilla Mohammad.

”Jag ska döda dig Asan Chan! Och jag ska döda dig också!” Detta utbrast tegelbruksägaren till sin anställde och till mig, berättar Tilla. Till mig sade han, att han skulle låta kidnappa mina barn, döda dem och sedan döda mig också, fortsätter Hazrat.
Vi (Britt-Marie och Agne) träffar Hazrat Umar och Tilla Mohammad efter dagens möten. Det är kväll och helmörkt. En blek glödlampa ger oss lite ljus i det kala rummet. Ikväll fungerar elektriciteten. Båda är aktivister i BLLFS sedan flera år i kampen mot skuldslaveri och barnarbete. Båda har en genuin bakgrund som tegelarbetare och är verksamma i den oroliga Khyber Pakhton Khwa provinsen i Pakistan. 
De berättar om sina senaste tre ärenden. Arbetare på tegelbruk har begärt BLLFS hjälp efter att ha blivit misshandlade och trakasserade av tegelbrukens ägare. I ett av fallen, arresterad av polisen, då ägaren ville driva in ”sin fordran”. Gemensamt för alla är den ”Pesgee”, ett slags förskott, som binder arbetaren till ägaren i ett skuldslaveri. Detta system är förbjudet enligt lag, men pågår fortfarande i mycket stor omfattning.
”Är ni aldrig rädda”, frågar vi. ”Vi har inte råd och tid att vara rädda”, säger Hazrat. Tilla nickar och tillägger, ”Vi måste ständigt föra denna kamp. Vi har inget alternativ”. I de relaterade fallen lyckades man få skulderna helt avskrivna då BLLFS annars avsåg föra ärendena till domstol. En av arbetarna med familj kunde skuldfri återgå till sitt tegelbruk, medan de två andra lämnade för annat arbete. ”Genom ett tålmodigt arbete har vi blivit en kraft att räkna med. Ägarna vågar inte längre bortse från oss, säger Hazrat.
Tidigare under dagarna har vi haft möten med våra övriga BLLFS-vänner från tre av Pakistans provinser. Vi träffas i utkanten av Mirpurkhas i sydöstra Pakistan, i Sind-provinsen, dit vi fått tillstånd att åka. Till övriga provinser anses det alltför riskfyllt. Våra möten har handlat om verksamheten BLLFS bedriver i alla sina skolor, i sina ungdoms, hantverks, sömnads och datorcenter och i sina kvinno- och ungdomsnätverk. Vi har bl.a. talat lärarutbildning, verksamhets och utvecklingsfrågor, ekonomi och revision, samt säkerhetsfrågor vid våra skolor och andra aktiviteter. BLLF Sweden har under många år stöttat denna kamp. 
Här, under de allra svåraste av yttre omständigheter, pågår en kamp på många plan för att bygga demokrati och ett värdigt liv. Eller som Tilla Mohammad sade; ”Vi har inget alternativ. Vi måste göra det själva.”

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara