Små glimtar från samtalen med fältarbetare i Mirpurkhas.

Skriven av Britt-Marie Klang

En mamma som följt sin dotter till hennes första lärarträning blir kvar på kursen. Hon lyssnar intensivt på lektionerna. Efter några dagar kommer hennes son. – Nu får du komma hem. Alla våra kläder är smutsiga och det är ingen ordning med maten. Hon följer med honom. 
 Några dagar senare meddelar han att han tänker resa bort. Nej, det får du inte, säger mamman. Jamen vadå? Jo nu vet jag att män och kvinnor har samma rättigheter. Kan du stoppa mig från att lyssna på kursen så kan jag stoppa dig från att resa! Abda som berättar skrattar gott. Historien har inget slut. Var det verklighet eller ett exempel? Samtalen får fortsätta.