Hopp i rörelse och höstens aktiviteter

Starten på höstens aktiviteter gav oss full fart och vi har hållit farten uppe sedan dess. Hopp i rörelse är inne i en mycket spännande fas där vi växer och samtidigt undersöker vad ickevåld faktiskt innebär för vårt praktiska arbete.
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg Hösten inleddes med bokmässan i Göteborg där Hopp i rörelse höll ett seminarium och stod i BLLF Swedens monter. Vi träffade många nya ansikten och knöt kontakter med organisationer som vi kan ha samarbete med i framtiden. I samband med mässan i Göteborg lanserade vi stolt vår nya hemsida www.hoppirorelse.se. Nu fortsätter arbetet med att fylla den med aktuellt och användbart innehåll.
Möten och aktiviteter under hösten I oktober besökte vi Esperantoföreningen i Göteborg och presenterade Hopp i rörelse för en intresserad skara medlemmar. Vi diskuterade idéer kring hur de kan delta i arbetet med hopp i rörelse. Det ska bli spännande att se vad det kan leda till!
Den 31 oktober träffade vi Lidköpings kommundirektör Jan Fransson för att diskutera möjliga samarbeten med kommunen. Våra idéer mottogs med intresse och flera möjliga samarbetsvägar framöver identifierades. En av idéerna var att låta skolungdomar gå kurser i ickevåld som sommarlovsarbete och därefter fortsätta att utbilda sina skolkamrater under kommande läsår. Den 10 november träffades 20 intresserade deltagare i Folkets hus i Lidköping. Vi planerade hur vi går vidare med arbetet i Hopp i rörelse.

Vi kom fram till tre teman som vi ska arbeta inom:

● Ett levande och självförsörjande Sverige

● Visa på goda exempel för att vända på den negativa mediebilden

● Ickevåldsträning

 

Samuel Grönvik