Svenska ungdomar i Pakistan.

   pak1

Via ungdomsutbytet mellan Sverige och BLLFS organisationerna är nu sex svenska ungdomar på besök i Pakistan. Vi får komma nära BLLFS arbete och se kampen mot slaveri på nära håll. Bilderna från besök på sycentra där kvinnor förutom att lära sig ett hantverk även får kunskap om sina rättigheter. En viktig mötesplats!

pak2

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping