Svenska projektgruppen på besök i Pakistan!

Tre representanter från projektgruppen gör sig idag redo för att åka hem från Pakistan efter två händelse rika veckor i landet.

Vi pratade med Agne Gustafsson en vecka in på deras besök, han berättade då att de hade haft en givande första vecka. Fyllda av bland annat en tre dagars workshop med BLLF Societies personal från alla aktiva provinser, där mål, metoder och utförande diskuterades. Agne uttryckte att personalen är toppen och att de har många tankar kring hur verksamheten kan utvecklas. Han uttryckte även att detta kan kännas svårt då pengarna organisationen har att röra sig med tyvärr inte räcker till allt.

Tillsammans med den nya nationella koordinatorn, Najma Sheikh, spenderade de tre representanterna mycket av tiden den första veckan på planering och genomgångar. Dels inför veckans workshop men också för det projektkommittémötet som hölls i slutet på veckan där både BLLF Sweden och BLLF Societies projektkommitté medverkade. Vid samtalet med Agne förberedde sig sällskapet på att ta nattåget till Lahore. Han berättade att de där kommer möta upp BLLFs tidigare nationella koordinator Atiqa, som på annat håll fortsatt sin kamp för kvinnors rättigheter. Detta trots att hon konfronteras med hot och märkliga försvinnanden av andra förkämpar. Han berättar även att de i Lahore kommer sammanstråla med utvärderarna av projektet samt möta den anlitade revisorfirman. Under den andra veckan planerades även en arbetsplan för implementering av projektutvärderingens rekommendationer skrivas och ytterligare material till Forum Syd samlas in.

Vi hoppas projektgruppsrepresentanterna får en säker resa hem och ser framemot att höra mer om deras besök när de är på plats i Sverige igen.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara