Kvinnonätverk.

I vårt kvinnonätverk samlas kvinnor i alla åldrar för att diskutera gemensamma utmaningar.

På så sätt har också det kvinnliga deltagandet och ledarskapet i organisationen stärkts. BLLF Societies* har förtjänat folkets förtroende - här kan kvinnor vara trygga!

*BLLF Societies är vår partnerorganisation i Pakistan.

Kvinnonätverk.jpg

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara