IT-kurser.

På våra IT-kurser får inte deltagarna bara lära sig om datorer, utan också om barns rättigher. Här ser ni en bild från Edwins besök i Mirpur Khas.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara