Så roligt att besöka Kewals by...

Så roligt att besöka Kewals by, en liten by med 300 invånare och mer än 135 elever i skolan. Alla bor inte i byn men denna gamla BLLF skola som nu drivs i semi statlig regi har kö av elever. Många pojkar går till fots från andra byar, två timmar till skolan och två timmar hem. Tyvärr släpps inte flickor ut på dessa promenader men de hittar andra vägar. Det går till ex att skriva in dem i skolan, de pluggar hemma och får hjälp ibland. När examen kommer klarar sig många fint. De pratar engelska, de vågar framträda och de är stolta över sina och kompisarnas kunskaper. Lärare tillsammans med den tidigare BLLF läraren är två tidigare elever i BLLFS skolan. De lummiga träden i bakgrunden har växt sig stora sedan de planterades i ett projekt som Mikaela, Linda och Tora genomförde när de tog studenten i Sunne för många år sedan

 

 

Vi ser ut som en liten stad på kvällen, säger byns lärare Hernat. Alla husen i Kewals by Ragho Mengwar har fått en egen solpanel. På två präktiga fundament lyser de två gatuljusen. Nu är det lättare att sy, läsa och skriva på kvällarna. Byn har ett aktivt kvinnonätverk som driver sina frågor i samarbete med skolan och familjerna i byn.

 

 

Lite andra bilder från vår resa:

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara