Att resa med Britt-Marie...

Att få resa till Pakistan med Britt-Marie är en stor förmån. Som förstagångsbesökare inser jag att mina bilder blir lite endimensionella, då mina referenser är vaga föreställningar om landet och kulturen. Inte minst mötet med projektet på plats, dess deltagare och i vilken miljö dom verkar, ger intryck som inte så lätt låter sig fördjupas och förklaras.
Här är B-M en ovärderlig tillgång. I mötet med en verksamhet eller ett center, kan B-M ofta tillföra en historia om hur det började och hur det utvecklat sig samt lite egna tankar om varför. Dessa dimensioner hade jag svårligen kunnat få annars. Ibland blir beskrivningarna så komplexa att det är svårt att hänga med i alla svängar. Britt-Marie har en jätteförmåga att alltid föra en fråga tillbaka till rätt fokus. Vad är vårt gemensamma syfte? Påverkar vi barns, kvinnors, arbetares villkor med det vi gör? Engagemanget är totalt!

Det är lätt att bli den som går runt med stora ögon, öppen mun och med tappad haka. Besöken i de fyra centren i ökenområdet var en fantastisk upplevelse. De i Mirpurkhas likaså. Livsvillkoren och miljön är så annorlunda. När man får träffa en tjej, som går 8 kilometer varje dag för att få gå i skola, då får man lite perspektiv också på sin egen tillvaro. Klyscha? Ja, jag vet, men jag bara måste nämna den. Blir då så glad av dessa starka människors förmåga och vilja att påverka sin egen situation till ett bättre liv. Inte minst tjejers önskan om ett värdigt liv där hon själv har såväl formella och reella möjligheter att fatta sina egna beslut. Detta och andra livsvillkor vill jag kunna känna vårt projekt medverkar till att förbättra.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara