Tegelbruket

Så har jag gjort mitt första försök till en tegelsten. Detta misslyckades nesligen och det tvivelaktiga resultatet gick inte vidare i produktionskedjan... Tror ingen är förvånad. 
Ett hårt arbete under tuffa villkor. Detta behöver väl knappast tilläggas. Besöket på tegelbruket tog mig till den miljö som sades mig vara själva upphovet till att BLLFS bildades. Tegelarbetare, många av dem skuldslavar, andra barnarbetare, var de som startade denna kamporganisation.
Fick under besöket en genomgång av ägaren till bruket om aktuell situation, arbetarnas/familjernas betingslöner, barnens skolsituation etc. Frågan om minimilöner fick vi inte helt utredd och heller inte frågan om ev. pågående barnarbete kunde rätas ut. Frågor ställdes också via våra översättare till de arbetare vi kom i kontakt med under rundvandringen.
Mir har lovat oss briefing kring tegelbruken och dess arbetsförhållande. Vi har en del egna fråger vi behöver mer info kring. Inte minst hur den nya lagen i Sindh som förbjuder barnarbete implementeras, efterlevs och följs upp. Exemplet från Punjab med aktiva myndigheter i frågan låter lovande.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara